We do not remember days, we remember moments. And I am here to help you to document the moments so you can remember them through lifetime. // Me emme muista yksittäisiä päiviä vaan muistamme hetket ja tunnelmat niissä hetkissä. Olen täällä teitä varten, että voin dokumentoida ne hetket teille muistoiksi joihin voitte palata aina uudestaan ja uudestaan.